Den naděje v Lese vzpomínek

Přijměte prosím naše pozvání do prostoru Lesa Vzpomínek (Ďáblický hřbitov), kde se 20.8.2016 od 14h bude konat setkání u příležitosti Dne Naděje.

Tento den je věnován rodičům, kteří se snaží vyrovnat se ztrátou dítěte v jakékoliv fázi jeho bytí. 

Jde o tvořivý, svobodný a hojivý rituál, jehož smyslem je uctít památku zesnulého dítěte a zároveň uchopit vlastní prožitky a zkušenosti spojené s touto ztrátou tak, abychom v ní našli to, co nás posiluje a hojili to, co nás oslabuje.

Symbolem tohoto dne je vlajka, kterou vytvoří sami rodiče. Vlajka může být z jakéhokoliv materiálu, který je nesen větrem a může na ní být napsáno či nakresleno cokoli, co by rodiče rádi sdělili či sdíleli o svém zesnulém dítěti či vztahu k němu nebo jeho příběhu – stačí třeba jen jméno a symbol, který představuje jeho jedinečnost. Vlajka může být opravdu jednoduchá, jde o autenticitu, se kterou ji jako rodič tvoříte.

Jedním ze smyslů Dne Naděje je kontakt s vlastním žalem, smutkem a možnost tvořivě ho vyjádřit jako součást hojivého procesu. Stejně tak se obsahem vlajky může stát i to, čeho si na příběhu svého dítěte vážíte, čeho si ceníte – právě ocenění sebe a svého příběhu je dalším smyslem Dne Naděje.

Neméně důležitým důvodem pořádání tohoto setkání je i prolomení tabu – jakési hradby ze strachu mluvit či sdílet vlastní příběh o odcházení dětí.

Rádi bychom touto akcí podpořili ozdravný proces přirozeného vnímání smrti jako součásti života a otevřenou komunikaci o tomto tématu. Z tohoto důvodu je setkání otevřené i pro blízké či přátele rodičů.

Na facebooku naleznete podrobnosti pod názvem

Den Naděje v Lese Vzpomínek

Přijít můžete kdykoli během dne. Třeba jen v tichosti pověsit vlajku a jít. Pokud se chystáte přijít, dejte nám prosím vědět na e-mail mar.hulkova@gmail.com

Zakladatelka projektu Dne Naděje je Australanka CarlyMarie (www.carlymarieprojectheal.com) a snaží se podporovat jeho mezinárodní rozšíření.

U nás pořádá organizační tým sestávající z